Tamil word list 7 – Flowers with Pictures


—————————————————————————————————————————————————————-

Become Fan of Karka Nirka Blog in Facebook

http://www.facebook.com/pages/Karka-Nirka/353094691592

——————————————————————————————————————————————————————


1. ஆரவலர் āra-v-alar : (page 242)

ஆரவலர் āra-v-alar, n. < ஆரம்³ + அலர். Flower of Bauhinia racemosa; காட்டாத்திப்பூ. (தைலவ. தைல. 98.)

Aaravalar

2. ஆவாரை āvārai : (page 251)

(பதார்த்த. 240.) 2. Tinnevelly senna. See நிலவாகை. (மூ. அ.)*ஆவாரைப்பஞ்சகம் āvārai-p-pañca- kam, n. < id. + pañcaka. The five medicinal products of Cassia auriculata, viz., leaf, flower, seed, bark, root; ஆவாரஞ்செடியின் இலை, பூ, வித்து, பட்டை, வேர் என்பன. ஆவாரைப்பஞ்சகங்கொ ளத்திசுரந் தாகமும்போம் (பதார்த்த.

tblgeneralnews_97039431334

3. சாதிப்பூ cāti-p-pū : (page 1368)

(E. T.) சாதிப்பூ cāti-p-pū, n. < id. +. 1. Mace, as the nutmeg flower; சாதிபத்திரி. (பதார்த்த. 651.) 2. Flower of Jasminum grandiflorum; முல்லைப்பூ வகை.

4. செம்மல் cemmal : (page 1597)

10. Large-flowered jasmine. See சாதிப்பூ. (குறிஞ்சிப். 82.) 11. Faded flower; பழம்பூ. (திவா.) உதிர்ந்த … செம்மண் மணங்கமழ (சிலப். 7, பாடல், 39). 12. Ever-fresh flower; வாடாப்பூ. (அக. நி.). 13. Water; நீர். (அக. நி.)

gelsomino

5. சாம்புசண்பகம் cāmpu-caṇpakam : (page 1375)

Jamun plum. See நாவல். (தைலவ. தைல.) சாம்புசண்பகம் cāmpu-caṇpakam, n. < சாம்பு&sup7; +. Flower of the jamun plum; நாவற் பூ. (W.)

சாம்புநதம் cāmpu-natam, n. < Jāmbū- nada. 1. A river believed to flow

jamun

6. சிமிக்கி cimikki : (page 1424)

1. Bell-shaped golden pendant of kammal, the edges of which are furnished with small pearls; கம்மலில் தொடுத்து அணியப்படும் முத்துக் கட்டிய காதணிவகை. (யாழ். அக.) 2. Blue passion- flower, m. cl., Passiflora buonapartea; கொடி வகை. (L.) சிமிக்கிப்பூ cimikki-p-pū

bluepassion

7. சிவந்தி civanti : (page 1444)

சிவந்தி¹ civanti, n. < jīvantī. 1. Species of chebulic myrobalan; கடுக்காய்வகை. (பதார்த்த. 963.) 2. Green wax flower. See கொடிப்பாலை. (மலை.)

சிவந்தி² civanti, n. < šēvatī. Garden chrysanthemum. See செவ்வந்தி.

sevanthi

8. சிறுசெண்பகம் ciṟu-ceṇpakam : (page 1459)

(குறிஞ்சிப். 82). சிறுசெண்பகம் ciṟu-ceṇpakam, n. < id. + campaka. Cananga flower tree, m. tr., Cananga odoratum; செடிவகை. சிறுசெங்குரலியுஞ் சிறுசெண்பகமும் (பெருங். இலாவாண. 12, 29).

cananga2-1

9. சுடுகாட்டுப்பூ cuṭu-kāṭṭu-p-pū : (page 1504)

(I. M. P. Cm. 147.) சுடுகாட்டுப்பூ cuṭu-kāṭṭu-p-pū, n. < id. +. Periwinkle, as graveyard flower, Vinca; ஒரு வகைச் செடி.

சுடுகாட்டுமணிபொறுக்கி cuṭu-kāṭṭu- maṇi-poṟukki, n. < id. +. 1. Wild dove; காட்டுப் புறா. 2. A kind of wild bird;

periwinkle

10. சுரளிகை curaḷikai : (page 1526)

சுரளிகை curaḷikai, n. A kind of ape- flower. See பாலை. (மலை.)

apeflowers


Reference : University of Madras – Tamil Lexicon – http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/—————————————————————————————————————————————————–

Please post your comments.

Link to my orkut community http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=49797549

Subscribe Karkanirka

Digg!

Stumble It!


Top Blogs

Advertisement

26 Comments

 1. வணக்கம். மிகச் சிறந்த ஆவணப்படுத்தல் முயற்சி. மேலும் தகவல்களுடன் சந்திக்க ஆவல்.அறிவின் தேடல் எல்லயற்றது.நன்றி – யுகமாயினி சித்தன்

 2. Wowwwwwww…

  That was a wonderful post…

  அனைத்து பூக்களும் அருமை குறிப்பாக அந்த சிமிக்கி ரொம்பவே அழகு… அதன் நிறமும், அமைப்பும் வெகு சிறப்பு… இயற்கை எத்துணை அழகானதும், விசித்திரமானதுமாக இருக்கிறது….

  Thanks for sharing….

 3. Wow! That is a really great work!I’ve never heard most of the names itself. Thank you sir!

 4. Hi Vairam,
  All i can say is wow.Waiting for the next batch of flowers.
  shanthi.

 5. தங்கள் முயற்சிக்கு என் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள்..!![:)]

 6. அருமையான தொகுப்பு தகவல். இதுபோன்ற உழைப்புக்கு ஈடு இணையில்லை. சிரம்தாழ்ந்த வணக்கங்கள்.

 7. இந்த சிவந்தி என்பதுதான் தற்கால சாமந்தியா??

  அருமையான இடுகை.

 8. I am looking for more of the flower pictures in the Sangam literature as I am preparing a oil painting on all the flowers described in ancient Tamilagam…

  Thx and i’ll looking forward for any updates…

 9. Hello friend, The flower shown under SIRUSENBAGAM seems like the flower known as MANORANJITHAM, the only flower with greenish petels with good fragrance. Please verify. Thank you.

 10. Verified it,
  The picture I have posted is correct…added 2 more pictures
  “சிறுசெண்பகம் ciṟu-ceṇpakam
  , n. < id. + campaka. Cananga flower tree, m. tr., Cananga odoratum; "

 11. Hi,

  The name of the flower mentioned for சுடுகாட்டுப்பூ cuṭu-kāṭṭu-p-pū has to changed to sudu kattu patti pu. I thing thats the real name and not just சுடுகாட்டுப்பூ.

  Please clarify this and let me know if I am wrong

  Thanks,
  Kals A

 12. hi vairam….after along serch i ended up here seeing great collections….can any one of you here help me in getting a great name for my new built home….i’ve been serching a lot for meningful one……Thanks in advance…

 13. அருமை ! அருமை ! …தமிழ் Fonts இல் சிரிது கவனம் …  

 14. Can i get the girl baby names start with KA or KE…can u please suggest good and sweet tamil name..my id ..Example Venba

 15. Hi please.
  This is kalidasan from chennai. Am grower and supplier of Manoranjitham flowers and plant.
  Em:reverside9@gmail.com
  9940343001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.