11. செந்தும்பை cen-tumpai : (page 1589)

மும் செந்நிறமும் உடைய கடல்மீன்வகை. செந்தும்பை cen-tumpai, n. < id. +. A species of spiderflower, shrub, Osbeckia zeylanica; தும்பைவகை. (மூ. அ.)

செந்துரசம் centu-racam, n. < jantu- rasa. Copal, a resinous

18443melastomataceae-osbeckia-parvifolia

12. செம்மயிற்கொண்டை cemmayiṟ-koṇṭai : (page 1597)

cemmayiṟ-koṇṭai, n. < id. +. See செம்மயிற்கொன்றை. (W.)

செம்மயிற்கொன்றை cem-mayiṟ-koṉ- ṟai, n. < id. +. Scarlet peacock flower tree, m. tr., Poinciana regia-sempervirens; கொன்றை வகை. (L.)

செம்மரம் cem-maram, n. < id. +. 1. Coromandel red-wood,

scarlet-peacock-flower

13. சொரிகொன்றை cori-koṉṟai : (page 1652)

< சொரி¹- +. A kind of paddy; நெல்வகை. (W.) சொரிகொன்றை cori-koṉṟai, n. < id. +. Indian trumpetflower, m. tr., Oroxylum indicum; கொன்றைவகை. (L.)

indiantrumpet

indiantrumpet

14. ஞாழல்மாது ñāḻal-mātu : (page 1685)

மரவயிரம். (W.) 9. Hard, solid wood; ஆண்மரம். (அக. நி.) ஞாழல்மாது ñāḻal-mātu, n. Trumpet-flower. See ஊமத்தை. (மலை.)

ஞாழி ñāḻi, n. Aquatic convolvulus. See வள்ளை. (மலை.)

aquatic-convolous

15. தகரம் takaram : (page 1705)

(J.) 2. Tall talk; பெருமிதப்பேச்சு. Loc. தகரம்¹ takaram, n. < tagara. 1. Wax- flower dog-bane,Tabernae montana; வாசனை மரவகை.

dogbane1

16. தாழம்பூ tāḻam-pū : (page 1854)

leaves; தாழையோலை யால் முடைந்த பாய். (பதார்த்த. 1465.) தாழம்பூ tāḻam-pū, n. < id. +. 1. Screw- pine flower; தாழையின் மலர். 2. Woman’s hair- ornament in the shape of the bract of the screw-pine; தாழம்பூமடல் வடிவமாகச் செய்யப்பட்ட மகளிர் தலையணி.

தாழம்பூ(கைதை)_thazhampoo(kaithai)

17. தீம்புழல் tīm-puḻal : (page 1943)

தீம்புழல் tīm-puḻal, n. < தீம் +. 1. Sweet pastry; இனிய பண்ணிகாரம். தீம்புழல் வல்சி (மதுரைக். 395). 2. Mahua flower; இருப்பைப்பூ. தீம்புழ லுணீஇயக் கருங்கோட்டிருப் பையூரும் பெருங்கையெண்கின் (அகநா. 171).

Mahua

18.தும்பை tumpai : (page 1972)

, n. [T. tumma, K. tumbe.] 1. White dead nettle, Leucas; செடி வகை. (பதார்த்த. 557.) 2. Bitter toombay, a common weed, Leucas aspera; செடிவகை. 3. Flower toombay. See காசித்தும்பை. 4. Black gaub, 1. tr., c; செடிவகை. 5. A garland of flowers worn by warriors when engaged in battle, as a mark of their valour; பெருவீரச்

517437888_a3f218f404

19. துவரி tuvari : (page 1993)

துவரி¹ tuvari, n. < துவர்&sup5;. 1. Salmon colour, as of an ascetic’s dress; காவிநிறம். துவரி யாடையர் மட்டையர் (திவ். பெரியதி. 2, 1, 6). 2. Flower of silk-cotton tree; இலவம் பூ. துவரிக் கனிவாய் நிலமங்கை (திவ். பெரியதி. 8, 8, 9).

silkcotton

20. தெரணி teraṇi : (page 2034)

n. Common bottle flower. See பாவட்டை.

pavattai

—————————————————————————————————————————————————–

Reference : University of Madras – Tamil Lexicon – http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/

—————————————————————————————————————————————————–

Please post your comments.

Link to my orkut community http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=49797549

Subscribe Karkanirka

Digg!

Stumble It!

Top Blogs

Advertisement

11 responses to “Tamil wordlist 8 – Flowers – Part 2”

 1. raghu Avatar
  raghu

  Hi,
  No. 15 mentioned as “takaram” i knew that flower as “nandiya vattai”. Didn’t know that it was also called as “takaram”.
  Great information.
  Ragothaman

 2. balachandran.c Avatar

  அறுமை நன்பா வாழ்த்துக்கள்

 3. தமிழ்மணி Avatar
  தமிழ்மணி

  அருமையாக உள்ளது வாழ்த்துக்கள்..!! 🙂

 4. rajeshwari Avatar
  rajeshwari

  Romba Arumai Sir

 5. Malathi Avatar
  Malathi

  Vairam, arumaayana thoguppu, mikka nandri

 6. vancheeswaran gopal Avatar
  vancheeswaran gopal

  Hi Vairam:

  Good work. It is simply superb with collection of
  rare flowers.

  Unghal Peyaraukku Yeattraar Pol Unghal Seiyalum…!

  Vaazhthukkal!

  veegopalji

 7. Gnanz Avatar
  Gnanz

  அருமை

 8. Prabulingam Avatar
  Prabulingam

  Hello friend, The photo shown under TALAMPOO seems irrelevant. You have given a exact photo of TALAMPOO in some other article. The flower THEEMPUZAL is a different one I have not seen so far. It is in different shape like KANTHAL and SEMMAYILKONDAI. I appreciate again for your work. Thank you

 9. Palaniappan Vairam Avatar

  Theepuzal…verified it…its called iruppai poo…
  http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Mahua.jpg
  Thalampoo updated..

 10. Prof. Aru. Sudhakar Avatar
  Prof. Aru. Sudhakar

  vazhga! valarga!! cirakka!!!

 11. Prabulingam Avatar
  Prabulingam

  Really I appreciate you, Vairam. Now a days people have no sufficient knowledge about the flowers and herbs used in day today life. I suggest also concentrate of medicinal herbs etc. Even the plants available in surrounding places are now known. Again I appreciate your efforts. Please get it confirmed by local people and in local dialect. Thanking you, — prabulingam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: